×

BuurtKadoos

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

↩  Terug naar over ons

Bij BuurtKadoos vinden wij het belangrijk om duurzaam te ondernemen, met oog voor het milieu én de samenleving. Dit is een standaard onderdeel van onze bedrijfsvoering. Naast het feit dat wij ons inzetten om buurten in Nederland leefbaar te houden voelen wij ook een verplichting om kritisch te zijn over de materialen die wij gebruiken én te compenseren voor de CO2-uitstoot die ons product teweegbrengt.

Trees for All

Bij BuurtKadoos maken wij gebruik van een grote hoeveelheid drukwerk. Hier zijn wij ons bewust van. Daarom compenseren wij onze ecologische voetstap daar waar mogelijk is. 99% van ons drukwerk is gemaakt van FSC-papier. Daarnaast compenseren wij ons drukwerk gebruik door een equivalent van ons gebruik terug te geven aan de natuur door bomen te planten in klimaatbestendige bossen in Nederland en in Madagaskar.

Bomen zijn onmisbaar voor al het leven op aarde. Ze geven ons zuurstof, schone lucht, voedsel, bescherming, verkoeling en water. Bossen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en bieden een leefomgeving voor ontelbaar veel planten en dieren. En bomen spelen een belangrijke rol in het tegengaan van klimaatverandering. Daarom planten wij met Trees for All bomen voor het leven. Voor mensen, dieren en natuur.

Trees for All plant bomen in Nederland en het buitenland. Zij steunen heel veel verschillende (her)bebossingsprojecten, omdat ze brede impact willen hebben. Door wereldwijd bomen te planten en mensen bewust te maken van het belang van bomen, draagt dit bij aan een leefbare aarde voor iedereen. De bosprojecten van Trees For All hebben een brede impact op het gebied van klimaat, biodiversiteit en leefomstandigheden.


Klimaat bestendige bossen in Nederland

Trees For All plant bomen in heel Nederland. Dat kunnen nieuwe bossen zijn op voormalige landbouwgronden of herstel van zieke bossen. Trees For All planten zoveel mogelijk verschillende inheemse boomsoorten. Deze diversiteit is belangrijk voor een gezond en klimaatbestendig bos.


Herstel van uniek bos in West-Madagaskar

Het ecosysteem van Madagaskar is het meest bedreigde ter wereld. Veel bomen, planten en dieren zijn verloren gegaan door ontbossing en klimaatverandering. Voor de bevolking leidt dit tot droogte, mislukte oogsten en watertekorten. Daarom plant Trees For All samen met Stichting Zazamalala nieuw bos op West-Madagaskar. Zo herstellen zij het leefgebied van planten en dieren en geven we de bevolking weer perspectief.


 ➜ Doneer ook een boom! 

Inclusieve arbeidsmarkt

BuurtKadoos staat voor inclusiviteit. Dit vinden wij ontzettend belangrijk. De rijkdom aan variatie, talent, karakters en competenties maakt werken leuk en daar zijn wij trots op. Hierom werken wij samen met Arbeidsgroep TTC. Arbeidsgroep TTC is een dagbestedingslocatie wat zich bevindt bij verpakkingsbedrijf TTC.

Hier worden dagactiviteiten georganisteerd voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Er worden werkzaamheden verricht zoals mailings voor de grafimedia industrie. De mensen die hier werken zijn zeer bekwaam, betrokken en bovenal erg trots op wat zij doen. Dat vinden wij super belangrijk!

Wakibi

Stichting Wakibi biedt de mogelijkheid kleine leningen (microkredieten) aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden te verstrekken. Je kunt zelf de ondernemers uitkiezen en die ondersteunen met een bedrag vanaf €27. Wakibi heeft geen strijkstok, alle leningen gaan dus voor 100% naar het gekozen project. Wakibi wordt hoofdzakelijk gerund door vrijwilligers, waardoor 100% van de leenbedragen direct naar de projecten gaan. Alleen de directeur(en) worden gesponsord door externe partijen.


Met BuurtKadoos streven wij naar een leefbare buurt door lokale ondernemers te koppelen aan nieuwe buurtbewoners. Via de non-profit organisatie Wakibi verlenen wij microkrediet aan lokaal ondernemerschap in ontwikkelingslanden om daarmee de sociale cohesie en welvaart te vergroten over de hele wereld. Verander nu een leven met een kleine lening vanaf slechts €27.


 ➜ Start met uitlenen! 

Tot slot

Naast bovenstaande onderwerpen zijn bij ons ook bewust van het papier en plastic gebruik in ons product. Ook hier hebben wij beleid voor gemaakt. Zo is 99% van ons drukwerk gemaakt van FSC Mix papier en maken wij gebruik van biologisch afbreekbaar plastic om de BuurtKadoos dicht te sealen.

FSC-papier

Het drukwerk van BuurtKadoos is voor 99% gemaakt van FSC Mix (Papier). Forest Stewardship Council (FSC) is een internationaal keurmerk voor papier, gesteund door overheden, bedrijven en milieuorganisaties. Het stelt strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer, maar geen eisen aan de productie van papier.

FSC Mix betekent dat zeker 70 procent van de vezels afkomstig is uit duurzaam beheerd bos en/of gerecyclede vezels. De overige vezels zijn afkomstig uit bos waarvan het beheer aan minimale eisen voldoet. Daarnaast mogen bossen met een hoge natuurwaarde niet worden geëxploiteerd. Kwetsbare bosgebieden mogen ook niet worden geëxploiteerd.

Biologisch afbreekbaar en Zero Waste

De BuurtKadoos wordt geseald met biologisch afbreekbaar plastic. Biologisch afbreekbaar plastic kan wel door de natuur afgebroken worden. Mits de juiste omstandigheden en wanneer het voldoende in contact komt met bepaalde bacteriën. Het wordt dan omgezet in biomassa, water, kooldioxide of methaan. Gooi het nooit zomaar op straat! Daar komt het namelijk niet genoeg in aanraking met de juiste bacteriën om goed te kunnen composteren. Het mag niet in de GFT-bak. Biologisch afbreekbaar plastic hoort bij het restafval.

Het Zero Waste principe is gericht op verminderen van afval en behouden van grondstoffen door verantwoordelijk te produceren, consumeren en te hergebruiken. BuurtKadoos produceert strikt volgens dit zero waste-principe en zorgt zo voor afvalreductie over de gehele keten.