×

BuurtKadoos

2 maart 2023

Duurzaamheid is uitdagend voor ‘kleinere’ spelers

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor retailers vanuit meerdere gezichtspunten waaronder maatschappelijke verantwoordelijkheid, relaties met klanten en stakeholders en businesskansen. De vraag naar duurzaam ondernemen en duurzame producten neemt toe. Duurzaamheid is dus belangrijk, biedt kansen en het belang zal verder toenemen. Maar dit gaat allemaal niet vanzelf en daarbij ontstaat er vaak een wat dubbel gevoel rond het thema ‘duurzaamheid’.

Enerzijds neemt het belang van duurzaam ondernemen en duurzame producten steeds verder toe. Consumenten worden zich steeds meer bewust van het belang van zaken als klimaat, het bewust omgaan met schaarse grondstoffen en goede arbeidsomstandigheden voor de mensen die onze producten maken. Deze trend zal nog verder doorzetten, gedreven door alle publiciteit rond het thema duurzaamheid, de rol die NGO’s hierbij spelen en de nieuwe generatie consumenten (‘generatie Z’) die duurzaamheid nog hoger op de agenda heeft staan.

duurzame producten

Anderzijds hebben vooral de zelfstandige en dus vaak kleinere retailers moeite om een goed antwoord te bieden op het toenemend belang van deze trend. Ten opzichte van winkelketens en grootwinkelbedrijven hebben zij het nadeel van minder beschikbare middelen, waaronder geld en managementaandacht. Daarbij leggen andere issues in de sector, waaronder digitalisering en de toenemende concurrentie, ook al beslag op deze schaarse middelen.

Er zijn een aantal knelpunten waaraan gewerkt moet worden. Het oplossen van die knelpunten is vaak een kwestie van de lange adem waarbij kleinere retailers het risico lopen om op achterstand gezet te worden. Niet alleen door grotere concurrenten maar óók door nieuwe, innovatieve spelers. Het is dus noodzakelijk voor de kleine(re) retailer om te kijken waar ‘quick wins’ te halen zijn. Hierbij valt onder meer te denken aan:

Verbeter de samenwerking

Er zijn grote kansen in de samenwerking met en communicatie tussen multibrand retailers en duurzame merken. Centraal punt daarin is het meer oog krijgen voor elkaars belangen en gezichtspunten. Duurzame merken moeten meer focussen op de economische prestaties van hun collecties. Multibrand retailers moeten meer grip krijgen op de mate van duurzaamheid van de merken die ze verkopen. Samen moeten ze werken aan alle drie de P’s (People Planet Profit) en daarin een goede balans vinden.

duurzaamheid

De bedrijfseconomische prestaties van duurzame modemerken in multibrand winkels blijven vaak achter bij de eisen die multibrand retailers stellen. Op basis daarvan worden die merken uit de collectie gehaald en blijven er (te) weinig duurzame merken in de winkel over. Achtergrond hiervan is dat duurzame merken vooral focussen op People en Planet en te weinig oog hebben voor de P van Profit. Voor multibrand retailers is die ‘Profit’ wel belangrijk en voor hen is de mate van duurzaamheid (‘People en Planet’) moeilijk te toetsen en te beoordelen.

Train en coach medewerkers.

Medewerkers van multibrand winkels zijn wel gemotiveerd om over duurzaamheid te communiceren met klanten, maar doen dit niet voldoende om de verkoop van duurzame merken te bevorderen. Zij worden gehinderd door beperkende overtuigingen zoals het gevoel dat de klant niet op de informatie zit te wachten en de angst om fouten maken. Verder hebben zij vaak onvoldoende kennis over duurzaamheid en te weinig stimulansen om de communicatie met de klanten aan te gaan.

kennis over duurzaamheid

Het gaat hier dus niet alleen om kennis over duurzaamheid, maar ook om vaardigheden, zoals het omzetten van de intrinsieke motivatie om over duurzaamheid te communiceren in daadwerkelijk gedrag. Vervolgens moeten de medewerkers gestimuleerd worden om dit gedrag te laten zien en daarin gecoacht worden.

Ontwikkel communicatie instrumenten

Op de winkelvloer zijn er te weinig communicatiemiddelen aanwezig om het gesprek met klanten over duurzaamheid te stimuleren en te ondersteunen. Dit geldt niet alleen voor fysieke winkels maar ook voor websites. Om de communicatie met klanten te ondersteunen moet gewerkt worden aan diverse vormen van informatie op de winkelvloer (‘Point of Sale materiaal’) en informatie op de websites.

Olaf Zwijnenburg - online platforms

* Olaf Zwijnenburg is als directeur verantwoordelijk en betrokken geweest bij grote transities van internationale retailers en merken. Hij zet zijn kennis, kunde en ervaring in om ondernemers te helpen groeien vanuit innovatie en digitalisering. Olaf begrijpt de uitdagingen waar ondernemers in de retailsector voor staan en denkt graag mee over innovatieve oplossingen voor veranderingen in consumentengedrag, demografie, concurrentie en technologie.

www.OWOLAR.nl | E: olaf.zwijnenburg@gmail.com | M: +31613764077

Geschreven door: Amber Lilly
Geplaatst op: 2 maart 2023